۱۳۸۸ بهمن ۱۶, جمعه

ايده اي براي جلوگيري از خشم و عصبانيت

چوب كبريت سر دارد، اما مغز ندارد.بنابراين هر موقع كه برخورد كوچكي به وجود مي آيد، چوب كبريت به سرعت مشتعل و شعله ور مي شود. اثرات اين شعله ور شدن مي تواند ويران كننده و مخرب باشد. آتش آن مي تواندخيلي از چيزها را احاطه كند و سبب ويراني و تباهي مي شود.

ما بايد از اين چوب كبريت كوچك درسي بياموزيم. همگي ما همچون چوب كبريت داراي سري هستيم، اما بر خلاف چوب كبريت، داراي مغز و خرد هم هستيم. عقل و منطق دراين است كه بدون تفكر و نسنجيده، عكس العمل نشان ندهيم. براي كاهش استرس و تنش، به كارگيري اين شيوه بسيار مهم و حائز اهميت است.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر